Co děláme

Umíme Vám pomoci se vším, co se zaměstnanců, pracovně právních vztahů či personální agendy týče. Dokážeme vyřešit různé typy problémů či krizových situací a předejít tak budoucím nemalým nákladům na odstranění jejich důsledků.

Personální poradenství

Zajišťujeme všechny klíčové personální procesy, které jsou předmětem personálního řízení ve firmě a vzájemně na sebe navazují. Využíváme reálné a praxí ověřené postupy, jejichž ekonomický přínos je prokazatelný.

 • Řízení lidských zdrojů
 • Mzdová a personální agenda
 • Pracovně právní problematika
 • Sledování legislativních změn v pracovněprávní oblasti
 • Analýza práce
 • Jednání a spolupráce s externími organizacemi (např. Úřad práce ČR)

BOZP

Záměrem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

 • Zavedení systému řízení BOZP a požární ochrany
 • Školení zaměstnanců k zajištění BOZP a požární ochrany
 • Poradenství v oboru BOZP a požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy
 • Zabezpečování pracovních podmínek
 • Příprava na kategorizaci rizikových prací
 • Kontrola na pracovištích z pohledu splnění požadavků na BOZP a požární ochranu
 • Zajištění pracovnělékařské služby – poradenství, zpracování veškeré dokumentace vyplývající ze zákona, spolupráce s poskytovatelem PLS
 • Jednání a spolupráce s externími organizacemi (např. Oblastní inspektorát práce)

Zajišťování dotací EU

Poskytytujeme poradenství, zprostředkování, přípravu a realizaci podkladů pro čerpání dotační podpory.

 • Poradenství a pomoc při zpracování dokumentace pro grantové projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (ESF ČR, Úřady práce ČR)
 • Zpracování žádostí o dotace a příspěvky poskytované ÚP ČR
 • Jednání a spolupráce s externími organizacemi

Vzdělávání

Zajišťujeme vzdělávání zaměstnanců na mírů prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí a dovedností.

 • Zajištění komplexního vzdělávání na míru každé organizaci
 • Poradenství při nastavování systému vzdělávání zaměstnanců

Napište nám

Sjednejte si s námi schůzku

Chcete zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců? Pořádáte výběrové řízení? Potřebujete vyřešit náhlý personální problém? Nejen v těchto oblastech Vám rádi pomůžeme. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my se Vám ozveme.